معادلات غلط همیشگی

هی زور میزنم و هی تلاش می کنم که اسمش و عکسش توی این لیست لعنتی برود پایین و چشمم بهش نخورد که یادم برود هست، که این سو تعبیری که خودم برای خودم ساختم کمرنگ بشود و همه چیز برگردد سر جای درستش؛بعد وقتی فکر میکنی همه چیز آرام است یکهو پیغامش می آید و تمام دنیا را زیر و رو می کند، حالم را خراب می کند و حسرت از ته همه چیز بالا می آید و میریزد توی صورتم که داغ بشود و چشم ها و بغض را گرم و سوزناک کند.

حسرت جور نبودن معادلات دنیا، حسرت لنگ زدن همیشگی یک جای کار، حسرت تلاش های بی نتیجه

لعنت به أین دنیا

من خوبم

 

از فراز سرم که می گذری مرا به یاد آر

بالاخره ویزایش را گرفت. بعد از ماه ها بلاتکلیفی، انتظار، سرخوردگی، دوندگی، تحقیر و بی احترامی دیدن

ویزا برای همه ماست انگار. همه این تیم گسترده در طول این چند سال. انگار همه مان باهم میرویم توی آن سالن می نشنیم و وقتی او از بالا و پایین های این تیم می گوید لبخند میزنیم. به خاطره هامان با غرور لبخند میزنیم.

این سفر برای من خیلی خیلی مهم بود. برای منی که بعد از خود دختر، یکی از قدیمیترین اعضای مستمر این تیم بودم و وقتی که خودش سفر بود و بالا پایین داشت با دل و جانم این خانه را حفظ کردم که سقفش توی همهمه ها فرو نریزد.

تک تک برنامه هامان از جلو چشمم رد میشود. تک تک اجراها. در گرما در سرما جاهای خوش آب و هوا یا سخت. چهره همه آدمهای شهری و روستایی که شاهد کارمان بودند، همه بچه ها که خندیدند، همه خنده های یواشکی محیط بانها و آدمهای جدی، خستگی و کیف کردن گروه خودمان بعد از کار، همه و همه اشکم را در می آورد.

برو دختر جان، فردا که پرواز می کنی، پیش از آنکه به اقیانوس اطلس برسی مرا به یاد آر. مرا که دوستت دارم، از تو یاد گرفتم و همکارت شدم و حالا یکی از نزدیکترین و عزیزترین کسان من هستی. برو و کیف کن، لباس های رنگی بپوش، خیابان ها را راه برو، آدمها را کشف کن و برایمان خاطره های رنگارنگ تعریف کن.

برو دختر جان، حالت خوب باشد و لبخند های زیبا بزن

 

 

 

شب بیداری احمقانه

دیسکوی احمقانه امشب هم ادامه داره، قید خواب رو زدم تا زمانی که مغزم واقعا خاموش بشه.

می دونم اون بیرون چه خبره. یه سری نیمکت و میز چیدن تا ده متری سن که ملت بشینن و حرف بزنن و‌بخورن چون می دونن این مردم حال بلند شدن و رقصیدن ندارن. فقط یه جایی بدی برای نشستن، یه آبجو بدی دستشون و‌یه بهانه که احساس مسئولیت نکنن. آهنگ های شل و ول و آبکی مردم مثل بز نگاه می کنن و هیچ هیجانی توی چهره هاشون نمی بینی. البته اینها جشن های آخر تابستونه، ولی اشکالش اینه که هیچ کدوم از این برنامه ها فرقی باهم و‌برای مردم نداره، یعنی انگار نه انگار فصلی عوض میشه، عمری میگذره، چیزی تغییر میکنه. همیشه همه چیز ثابته اینجا.

خلاصه که امروز صبح تا ظهر سگ‌بودم، امیدوار بودم فردا بتونم‌صبح‌ زودتر بیدار شم برم هواخوری امروز که نشد، ولی بعید می دونم بشه

خواب زده ها

میدون اصلی شهر فسقلی‌ رو کرده بودن دیسکو و میکوبیدن.‌به هر زوری بود امشب ساعت یک و‌خرده ای خوابوندم خودمو. نزدیک به چهار که دیسکو باید تعطیل بشه دی جی داشت زور آخرشو میزد و بنابراین از خواب پریدم 😤😤😤 ترجیع‌بند آهنگشم این بود:

این گه خیلی خوبه، این گه خیلی خوبه …آلی آخر

بعدشم یه ذره آهنگ مبارک باد زد و‌ملتو‌فرستاد خونه که البته معنیش تحمیل خداحافظی های لوس‌و‌کشدار پرتغالی توی کوچه ها و لاجرم زیر پنجره اتاق منم می شد.

مغزم داره تیر می کشه، بمیرید با این برنامه های بی معنی تون، این از اون شهر مرده و فرهنگ کپک زده آدمهاش که همه‌رو دشمن هم کرده  این از گند زدن به استراحت ملت. مردم دیسکو بخوان میرن توی اون خراب شده که اتفاقا یکیشم دقیقا بغل خونه من بدبخته با مشتری های مزخرفش.

اعصاب ندارم کسی دمپرم نیاد

شب بیدار

این روزها انگیزه دارم که‌وزن کم کنم و از بیحالی و خمودگی بیرون بیایم. دیروز بدنم نکشید، خوابیدم، حسابی و عمیق خوابیدم.

نتیجه اش شد بیخوابی مکرر امشب در پس شب قبل.

بیخوابی که قدر باشد، نه کتاب و فیلم حریفش می شود نه روش های دیگر.

اما بدترین درد بیخوابی، احساس تنهایی و دلتنگی ست. دلتنگی برای دورترین آدمها، و دلتنگی دردناک برای عزیزترین ها. اما تنهایی نیمه شب عمیق تر است، چون اگر هم‌سراغی بگیری میانه خوابشان، یا آماده شدن برای صبح‌جدیدشان خواهد بود، وقت دلتنگی برای آنها نیست.

هی دستم رفت که میان درد کشیدن برایش خطی بنویسم، عکسی بفرستم، یا حرفی بزنم، اما نه، دیگر نه. با خودم عهد کردم که وزن کم کنم و خبری از او نگیرم. همین باشد برنامه من تا آخر امسال که از خودم راضی بمانم. انتظار و دل بستن یکطرفه موقوف

دوباره باد می آید

دوباره باید بست. دوباره باید رفت. دوباره باید دور شد. و شاید هم نزدیک شد.

دوباره باد می آید و من سوارش می شوم.

پیراهن بادسواری ام را کجا گذاشته بودم؟